Kullanım Şartları Sözleşmesi

Site Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

VONAMAİR SAĞLIK KOZMETİK GÜZELLİK VE ESTETİK HİZMETLERİ (Namık Kemal Mah. Kıymetdar Sok. Rauf Tokgöz İş Merkezi No:1 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul) (Bundan sonra kısaca “VONAMAİR” olarak anılacaktır) olarak sizleri web sitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Lütfen, web sitemizi kullanmadan önce işbu Sözleşmede belirtilen hususları dikkatlice inceleyerek not ediniz. Web sitemizi kullanmaya başladığınız andan itibaren kabul etmiş olduğunuz/olacağınız “Kullanım Koşulları” ve sitemize üye olduğunuz andan itibaren tarafı olmuş bulunduğunuz/bulunacağınız “Üyelik Sözleşmesi”, web sitemize erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşulları düzenlemektedir. Bu Sözleşme, web sitemizin kullanıcıları ve/veya üyeleri (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” ve “Üye” olarak anılacaktır) olan sizler ve Vonamair arasında yasal açıdan bağlayıcı ve sonuç doğurucu bir sözleşmedir. Dolayısıyla, bu Koşul ve Sözleşme hükümlerine aykırı her fiilinizin idari, hukuki veya cezai sorumluluklar doğuracağını önceden beyan ederiz.

  1. Genel Hükümler

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Vonamair ile Üye arasında, Vonamair tarafından [E-Ticaret Mevzuatı kapsamında] hizmet sağlayıcı sıfatıyla kullanıma sunulan Site’nin Hizmetler’inden yararlanma koşullarının düzenlenmesi için akdedilmiştir. Sözleşmedeki “Taraflar” ibaresi Vonamair ile Üye’yi müşterek şekilde ifade eder.

1.2. Üye’nin web sitemizi ziyareti boyunca yararlanacağı hizmetler, bu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşulların yanı sıra web sitemizde yer alan “Gizlilik ve Politikası”, “İptal ve İade Şartları”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile bu başlıkta yer alan tüm diğer kural ve politikalara tabidir. Vonamair tüm bu politikalar hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik yapıldığı takdirde Üye, yeni şartları önceden kabul etmiş sayılır. “Üye” veya “Kullanıcı”, web sitemize erişerek ve/veya Hizmetler’i kullanarak işbu Sözleşme şartlarının tamamını kabul etmiş sayılır.

1.3. Bu Sözleşmede yer alan başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve hiçbir şekilde altındaki kapsamını veya kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz.

  1. Hizmet ve Kullanım Şartları

2.1. Hizmet sağlayıcı olarak Vonamair, web sitesinde yayınladığı ürünleri Üye ve Kullanıcılara stok durumu yeterli olduğu ölçüde satmayı amaçlamaktadır. Vonamair, web sitesinde sunduğu hizmet ve ürünlere dair ücret değişikliği, yayından kaldırma, erişimi kısıtlama vb. tüm değişiklik haklarını saklı tutar. Tüketici Hukuku mevzuatı sınırları dâhilinde Vonamair’in yapacağı tüm değişiklikleri Üye önceden kabul etmiştir.

2.2. Web sitemiz üzerinden sağlanan hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerli olduğundan farklı bölgeler ve ülkeler için değişiklik gösterebilir. Web sitemizde yer alan hizmet ve ürünlere dair görseller bağlayıcı nitelikte olmayıp yayınlanan hiçbir ifade icap niteliği taşımamaktadır.

2.3. Üye veya Kullanıcı, Web sitemizde yer alan hizmetlerden yalnızca şahsı adına yararlanacağını ve bir başkası adına Site üzerinden işlemde bulunmayacağını önceden kabul etmiştir.

2.4. Üye veya Kullanıcı, web sitemizde yer alan herhangi bir hizmeti, veriyi, bilgiyi, görsel ve işitseli, ürünü, metni, kısaca her bir içeriği; kopyalamayacağını, indirmeyeceğini, ticari çıkar sağlamak için kullanmayacağını ve bu koşullarda ihlal yapacak olursa önceden kendisine haber verilmeksizin sorumlu olacağını kabul etmiştir.

2.5. Üye veya Kullanıcı, Site üzerinden ters mühendislik yapmayacağını, Site bütünlüğüne zarar vermeyeceğini, yanlış ve/veya kendisine ait olmayan bilgiler ile işlem yapmayacağını, sahte üyelik oluşturmayacağını, yalnızca kendine ait hesabı kullanacağını, Web sitemizde sunulan hizmetleri suistimal etmeyeceğini, Kişisel Verileri hukuka aykırı olarak eline geçirmeyeceğini, telif haklarına tecavüz etmeyeceğini, Site’yi amacı dışında ve/veya ticari çıkar sağlama amacıyla kullanmayacağını önceden kabul etmiştir. Bu ve benzeri yasal hükümlere aykırı fiiller sebebiyle doğacak zararlar, zararı meydana getirenin sorumluluğunda olup Vonamair bu zararlar sebebiyle koşulsuz şartsız sorumsuz olacaktır.

2.6. Vonamair, dilediği zaman Site’ye üye olan kullanıcıların üyeliklerini inceleyebilir, askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu süreçlerin hiçbirisi, önceki işlemler ile ilgili Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2.7. Üye’lerin hesaplarından yapılan her işlem ilgili Üye’yi bağlar. 3.kişilerin Üye’nin hesabına erişerek yapacağı işlemler sebebiyle Vonamair’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Vonamair, yapılan işlemlerde kullanılan kimlik bilgilerini esas alır ve meydana gelecek zararları işlemin gerçekleştirildiği hesaba ait Üye’den talep eder. Üye’nin hesabına ait tüm bilgilerin güvenliği Üye’nin sorumluluğundadır. Bu hususları Üye önceden kabul etmiştir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye ve Kullanıcı, Site’yi kullanması ile kabul etmiş bulunduğu bu sözleşme hükümlerine taraf olma yeterliliğine sahip olduğunu önceden taahhüt eder.

3.2. Üye, Vonamair tarafından kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde iletmekle yükümlüdür. Üye, yapacağı tüm işlemlerde vereceği bilgilerin doğrulunu taahhüt eder. Yanlış verilen bilgilerden doğan tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Gerçeğe aykırı verilen bilgilerden doğan zararlar hususunda Vonamair koşulsuz sorumsuzdur.

3.3. Üye, Web sitemizde yer alan, Vonamair ve/veya 3.kişilere ait olan içeriklerin telif haklarına, patent ve marka haklarına, ismine, sırlarına veya mülkiyet haklarına tecavüz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5. Üye;

3.5.1. Vereceği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olacağını; yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olmayacağını

3.5.2. Site üzerinden iftira, hakaret, tehdit edici beyanda bulunmayacağını; müstehcen, sakıncalı, saldırgan içerikler iletmeyeceğini

3.5.3. Ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi, küçük düşürücü, kişilik haklarına saldırır ifadelerde bulunmayacağını

3.5.4. Koşulları ihlal edebilecek herhangi bir içerik içeren başka herhangi bir web sitesine doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanmasına sebep olmayacağını

Önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.6. Üye, Site’yi kullanımı boyunca yapacağı her eylemin;

3.6.1 Yasal mevzuata uygun olacağını,

3.6.2 İşbu Sözleşme şartları ve Web sitemizde geçerli olan tüm diğer koşullara uygun olacağını,

3.6.3 Hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını,

3.6.4 Kendisine ait kimlik bilgileri ile gerçekleştirileceğini,

3.6.5 Veri gizliliğini ihlal etmeyeceğini

Önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.7. Üye,

3.7.1. Vonamair’in Site üzerinden yayınladığı hiçbir veriyi kopyalamayacağını, yeniden dizayn etmeyeceğini, istismar etmeyeceğini,

3.7.2. Tersine mühendislik yapmayacağını,

3.7.3. Yorum ve puanlama sistemi ile bunlara benzer müşteri memnuniyetini sağlama amacıyla hizmete sunulmuş sistemleri suistimal ve sabote etmeyeceğini,

3.7.4. Site üzerinden kullanıma sunulan yazılım veya donanım sistemine, veriye veya kişisel bilgiye zarar vermeyeceğini, müdahalede bulunmayacağını,

3.7.5. Site’ye karşı siber müdahalede bulunmayacağını, virüs veya spam bulaştırmayacağını, yıkıcı, istismar edici veya sabote edici müdahaleler gerçekleştirmeyeceğini,

3.7.6. Veri, sistem veya ağların bütünlüğünü zayıflatacak veya bu tür verilere, sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmayacağını,

Önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye 3.5., 3.6. ve 3.7. maddelere aykırı hareket etmesi halinde idari, hukuki ve cezai sorumlulukları doğacağını kabul etmiştir. Üye’nin bu maddelere aykırı hareketleri nedeniyle Vonamair’in herhangi bir kusur ve sorumluluk atfedilemez.

3.9. Vonamair, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Siteye gönderilen ve/veya Site üzerinde görüntülenen herhangi bir içeriğin yasadışı olabileceğine veya Site Kullanım Şartları’nı ihlal edebileceğine kanaat getirir ise Üye’nin üyeliğini incelemek üzere askıya alabilir.

3.10. Vonamair, Üye’nin işbu Sözleşmede düzenlenen hükümler veya yasal mevzuat kapsamında ihlalde bulunduğuna kanaat getirir ise, Üye’nin hesabını dondurabilir, askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde Vonamair’in tüm yasal hakları saklıdır. Üye, Vonamair tarafından üyeliğe dair bir yaptırım uygulanmasına karar verilirse herhangi bir hak veya alacak iddiasında bulunamaz.

3.11. Vonamair, Site üzerinden sağlanan tüm hizmetlerin ve yayınlanan tüm içerikler üzerinde koşulsuz şartsız değişikliğe gitme hakkına sahip olduğu gibi önceden haber vermeksizin dilediği içerikte değişikliğe gidebilir. Bu ve benzeri durumlar sebebiyle Vonamair’e herhangi bir kusur ve sorumluluk atfedilemez.

3.12. Vonamair, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak veri işleme faaliyetlerinde bulunabilir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen Site’nin en altında yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığını inceleyiniz)

3.13. Vonamair, sitesinde kullanılmakta olan Üye’ye ait ödeme bilgilerini koruyacaktır. Vonamair’in bu hususta herhangi bir kullanım veya saklamadan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar halinde sorumluluğu doğmayacaktır. Üye bu koşulları önceden kabul etmiştir.

3.14. Vonamair, sipariş aldığı ürünleri taşıyıcıya teslim ettiği andan itibaren malın teslimatı ile ilgili hususlarda koşulsuz şartsız sorumsuzdur. Bu ve benzeri sebeplerle nedeniyle meydana gelecek zararlar nedeniyle Vonamair’e sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar önceden kabul etmiştir.